pakriautė


pakriautė
2 pakriáutė sf. (1) Ms, Slnt, pakriaũtė (2) 1. žr. pakriaušė 1: Geležinkelis rangosi tarpukalnėmis, neria iš tunelio į tunelį, tai vėl eina staigia pakriaute ar didžiuliu nuo vieno kalno į kitą permestu tiltu . Jų žaidimų vieta buvo netoli namų esanti smiltingoji pakriautė, apraizgyta medžių šakomis P.Cvir. 2. žr. pakriaušė 3: Po pakriáutės palindo vėgėlė Als. | prk.: Kam išpešei šieną su tokia didele pakriaute (išdubimu)?! Brs. 3. pastogė, palėpė: Suvilk plūgus į pakriaũtę Vdk. Rudis turėjo dar giliau įlįsti į savo pakriautę P.Cvir.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pakriautė — 1 pakriaũtė sf. (2), pakriautė (1) 1. vieta mėsai rūkyti (ppr. kamine): Dūmams pastatytas atviras kaminas, pakriaute pavadintas I.Simon. Į pakriautę meisą kabina Als. Męsą pakabina į pakriaũtę rūkinti Dov. Pilna pakriaũtė lašinių prikabinta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakrautė — 1 pakraũtė sf. (2) Tv žr. 1 pakriautė: 1. Kartis kamine, kur mėsą džiovina, arba po balkiu ant vyčių priemenio[je] ties ugnakuru, bus pakraũtė J. Lipsu į pakraũtę lašinių atsipjauti Lkv. Atsinešk kopėčias iš malkinės ir pakabink dešras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakriautis — 1 pakriautis sm. (1) J.Jabl(Žem), pakriaũtis (2) žr. 1 pakriautė 1: Kaminą ir pakriautį tankiai turi šluostyti S.Dauk. Žuro, žuro, pjausim, gyvą nelaikysim, į pakriaũtį pakabysim LTR(Klp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakriautis — 2 pãkriautis sm. (1) žr. 2 pakriautė 2: Mūsų atskardė[je] vaikai iškasė pãkriautį KlvrŽ. Užgriuvo pãkriautis i žmogų prislėgė KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveizėti — žr. paveizdėti: 1. KŽ, Šln Aš jau i paveizėti į tave nebgaliu Akm. Aš paveizu iš paniūros i neinu pri stalo Mžk. Paveiza paveiza kaip par maurus (apsiblaususiomis akimis) vaikas End. Ka susiraukė tiek keistai, paveizėjo mun teip į akis tiesiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smiltingas — smiltìngas, a adj. (1) J, NdŽ, à (3) Š, smìltingas (1) NdŽ; M, Amb, LL142, G110 kuriame gausu smilčių, su smilčių priemaišomis, smėlėtas: Virvytės dugnas yr smìltingas Vkš. Dar kai broliai maži buvo, jų žaidimų vieta buvo netoli namų esanti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vąšas — vą̃šas sm. (4) J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Snt, Tlž, (2) K.Būg(Kv), End; Lex45, Q181,238,295, R, R186, MŽ247, Kos57(Varn), N, K, LsB176, J, BzB337, M, L, Rtr, ŠT87, Š 1. MLTEII37, Vn, Vyž, Prk, Jdr, Brs, Ms, Lnk, Plt, Sd, Grz žr. vąškaras 1: Po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language